آموزشی

توصیفی از اران قدیم نوشته دکتر عظیمی
در آن زمانها، آران آبادی کوچکی بود که در حاشیه کویر مرکزی کشور جا گرفته بود. توصیفی از آران قدیم در ...
: 27 - : 1397/10/02 - : 9322
1397/10/02
برکه طبیعی در مجتمع
برکه احمد برکه ای طبیعی در مجتمع گردشگری ستاره شبهای کویربرکه احمد با آب طبیعی و شوراز جاذبه های مجتمع ...
: 26 - : 1397/10/02 - : 9547
1397/10/02
افسون کویر
کویر کسی را که یکبار گرفتار افسونش شود دیگر هرگز رها نخواهد کرد. «دکتر گابریل اتریشی»
: 24 - : 1397/10/02 - : 8927
1397/10/02