قیمت خدمات اقامتی

قیمت خدمات اقامتی با صبحانه از دی تا پایان سال 1401

نوع اتاقنرخ اتاق (تومان)امکاناتشماره اتاق
چهارتخته0سرویس بهداشتی فرنگی، حمام، کولرگازی و حیاط اختصاصی1-2-3
چهارتخته2,600,000سرویس بهداشتی ایرانی، حمام و کولرگازی4-5-6-28
سه تخته2,100,000سرویس بهداشتی فرنگی، حمام وکولرگازی27
چهار تخته گبری1,200,000بخاری برقی(سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)23-24-25-26
ده تخته گروهی3,500,000بخاری برقی(سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)20-21
دو تخته1,600,000سرویس بهداشتی ایرانی و حمام وبخاری تابشی 9 تا19
شش نفره برج2,400,000رختخواب، کرسی و کولرگازی (سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)7-8

* رعایت ضوابط مجتمع در کلیه مراحل اقامت الزامی می باشد.

* ورودی یا چادرزدن در کلیه مناطق مجتمع بدون گرمایش و سرمایش با صبحانه مبلغ 80000 تومان به ازای هر نفر می باشد.