قیمت خدمات اقامتی

قیمت خدمات اقامتی با صبحانه از اول فروردین 1401

نوع اتاقنرخ اتاق (تومان)امکاناتشماره اتاق
چهار تخته مبله1,200,000سرویس بهداشتی فرنگی، حمام، کولرگازی و حیاط اختصاصی1-2-3
پنج تخته ویژه1,200,000سرویس بهداشتی ایرانی، حمام و کولرگازی4-5-6-28
سه تخته ویژه900,000سرویس بهداشتی ایرانی، حمام وکولرگازی27
چهار تخته گبری450,000بخاری برقی(سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)23-24-25-26
نه تخته گروهی1,008,000بخاری برقی(سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)20-21
دو نفره کرسی350,000رختخواب، کرسی وبخاری تابشی (سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)9 تا19
شش نفره برج900,000رختخواب، کرسی و کولرگازی (سرویس بهداشتی عمومی خارج از اتاق)7-8

* اقامت با صبحانه درنظر گرفته شده و در صورت حذف آن مبلغ 20000 تومان کسر می گردد.

* ورودی یا چادرزدن در سالن بدون گرمایش و سرمایش با صبحانه مبلغ 60000 تومان می باشد.