علمی

تاثیر پیاده روی در گردشگری بر سلامت روان

تاثیر گردشگری بر سلامت روان

: 161 - : 1402/12/15 - : 129
1402/12/15
برکه طبیعی در مجتمع

برکه احمد برکه ای طبیعی در مجتمع گردشگری ستاره شبهای کویر

برکه احمد با آب طبیعی و شوراز جاذبه های مجتمع و نیز از شگفتیهای منطقه مرنجاب است.
فاصله این برکه از اقامتگاهها حدود 200 متر است وبازدید از آن برایگردشگرانی که از خدمات مجتمع استفاده می کنند و نیز گردشگران گذری با هماهنگی مدیریت مجموعه امکانپذیر می باشد.
مساحت این برکه حدود یک هکتار، ده هزار متر مربع، بوده و سطح آب آن حدود 7 متر از زمینهای مجاور پایین ترمی باشد.
وجود این حجم از آب در دل کویر به دلیلبالابودن سطح آبهای زیرزمینی در این منطقه است، ولی هر ساله به خاطر ازدیاد برداشت و مصرف بی رویه آب در منطقه، سطح آب پایین تر می آید. دلیل دیگر ماندگاری آب برکهنفوذناپذیربودن لایه های رسی در بستر زیرزمینی آن می باشد.
این برکه که از نظر زمین چهرشناسی نوعی واحه به شمار می رود، در پیرامون و روی سطح خود میزبان گیاهان ودرختچه هایی است که گاه پرندگان مهاجر با دیدن آن،فرود آمده و مهمان برکه می شوند.
: 26 - : 1397/10/02 - : 9740
1397/10/02
افسون کویر

کویر کسی را که یکبار گرفتار افسونش شود دیگر هرگز رها نخواهد کرد. «دکتر گابریل اتریشی»

: 24 - : 1397/10/02 - : 9080
1397/10/02