خبر

استخر

با مذاکراتی که با مجموعه استخر صدف در شهر آران و بیدگل انجام شد،امکان استفاده گردشگران و پرسنل مجتمع با تخفیف ویژه از این مجموعه مجهز فراهم گردیده است.

: 51 - : 1397/10/25 - : 1838