جاذبه های مجتمع ستاره شبهای کویر

برکه احمد (دریاچه ای طبیعی در دل مجتمع کمپ احمد). مختصات جغرافیایی: 34.209770,51.525144

تاریخ عکس 4 خرداد 1397

نمای مجتمع از برکه احمد

تاریخ عکس 4 خرداد 1397

برکه احمد بدون نیزار

تاریخ عکس 15 اسفند 1386