خدمات اقامت

جدول قیمتگذاری خدمات اقامت با صبحانه (ردیف 1 تا 26)، کلیه قیمتها به تومان، اعتبار تا 15 فروردین 1398

ردیفعنوان اتاقشرحموقعیت در مجموعهظرفیت (نفر)حداکثر ظرفیتقیمت 1 نفر شبهر نفرشب اضافهقیمت اتاق
1گزرختخوابپایین برج81060,00030,000540,000
2اکالیپتوسرختخواببالای برج81060,00030,000540,000
3انجیرتختدارروبروی برج8880,00040,000640,000
4زیتونتختدارروبروی برج8880,00040,000640,000
5پرندتختدارروبروی برج8880,00040,000640,000
6قیچتختدارروبروی برج8880,00040,000640,000
7سنبل کویریلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
8ارمکلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
9کلبیتلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
10نسیلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
11قره داغلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
12زردکلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
13اسکنبیللمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
14درمنهلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
15نترلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
16کوشادلمکده (کرسی)روبروی آبنما2384,00042,000210,000
17نخودوکلمکده (کرسی)روبروی آبنما
18خاورکتختدارروبروی فواره131580,00040,0001,120,000
19تاغتختدارروبروی کوزه101380,00040,000920,000
20پستهتخت دار با دستشوییبالای فواره101384,00042,000966,000
21سیاه شورتختدارروبروی ایوان4580,00040,000360,000
22گل شوره زارتختدارروبروی ایوان4580,00040,000360,000
23شور بیابانیتختدارروبروی ایوان4580,00040,000360,000
24اسفناج وحشیتختدارروبروی ایوان4580,00040,000360,000
25اشنانرختخواباتاق برکه131860,00030,000930,000
26پدهرختخوابغرب برکه
اقامت در چادرهر چادر--50,000--
ورودی مجتمعهر نفر--8,000--
اقامت سفره خانهسفره خانه506032,00016,0001,760,000