قیمت خدمات اقامتی

قیمت خدمات اقامتی با صبحانه

کلیه قیمتها به تومان می باشد، اعتبار تا 29 اسفند 1398

مشخصات اتاقهر نفر شب با صبحانه (روزهای تعطیل و شلوغ)هر نفر شب با صبحانه (روزهای عادی و خلوت)هر نفر اضافه با رختخواب و صبحانه
2 نفره رختخواب با کرسی75,00055,00040,000
5 تخته با هیتربرقی75,00055,00040,000
5 تخته با اسپیلت100,00080,00060,000
6 تخته با اسپیلت100,00080,00060,000
8 نفره رختخواب با اسپیلت75,00055,00040,000
12 تخته با هیتربرقی65,00045,00040,000
12 تخته با اسپیلت65,00045,00040,000
12 تخته با اسپیلت (حمام و دستشویی)75,00055,00040,000
7 تخت+8 رختخواب با هیتربرقی65,00045,00040,000
50 نفره روی تخت سفره خانه از ساعت 23 تا 7:30 (مکان عمومی)30,00028,00030,000
ورودی یا چادرزدن بدون روشنایی و گرمایش20,00020,00020,000

* در صورت حذف صبحانه مبلغ 10000 تومان کسر می گردد.