ضوابط پذیرش و اقامت در «مجتمع گردشگری ستاره شب های کویر» (کمپ احمد)

الف- تعریف:

عبارتست از مجموعه ضوابط و مقررات مربوط به نحوه پذیرش مسافر(ان) یا گردشگر(ان) در «مجتمع گردشگری ستاره شبهای کویر» که در متن به اختصار «مجتمع» نامگذاری میشود و نحوه زمانبندی و دسته بندی خدمات و قیمتگذاری آنها.

ب- محدوده:

محدوده اجرای ضوابط و مقررات مربوط به محدوده 5 هکتاری مجتمع واقع در کشور جمهوری اسلامی ایران، استان اصفهان، شهر آران و بیدگل، میدان فولاد، کیلومتر 10 جاده مرنجاب، مجتمع گردشگری ستاره شبهای کویر (کمپ احمد) که موقعیت مختصات جهانی و راههای تماس و ارتباط با مجتمع مطابق پیوست پ-1 میباشد.

ج- مسوولیت:

مسوولیت اجرای ضوابط و مقررات مجتمع بر عهده کلیه ذینفعان، رعایت آنها بر عهده کلیه افراد حاضر در مجتمع اعم از ذینفعان و گردشگر(ان) است. نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات و نیز حسن اجرای آن و تنظیم آنها بر عهده مالک(ان) و کارگزار(ان) مجتمع میباشد. همچنین تبعات ناشی از عمل یا حادثه در خارج از محدوده مجاز مجتمع، بر عهده و مسوولیت مجتمع نمیباشد.

د- ایمنی، بهداشت، محیط زیست

این موضوع مطابق قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران برای پارکهای ملی (یکی از مناطق چهارگانه حفاظت شده) است.

ه- خدمات پذیرش در مجتمع

پذیرش در مجتمع به معنای استفاده از هر یک از خدمات یا امکانات ارایه شده در مجتمع میباشد.

نحوه پذیرش در مجتمع به صورت انفرادی یا گروهی و ثبت نام برخط (آنلاین) یا حضوری یا تلفنی می باشد و کلیه اطلاعات پذیرش (برگه استفاده از خدمات پذیرش پیوست پ-5) افراد پس از تایید قسمت پذیرش در تارنمای مجتمع (وبسایت) قابل رویت بوده و سپس با پرداخت مالی (نقد یا پیش پرداخت به میزان 50 درصد مبلغ کل و مابقی در هنگام تخلیه) نهایی میگردد و برگه فروش (فاکتور) صادر میگردد.

و- خدمات اقامت مجتمع

ضوابط این خدمات مطابق شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی مصوب سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خواهد بود. (پیوست پ-6) علاوه بر این ضوابط، موارد زیر نیز لازم الاجرا می باشد.

و-1- رعایت و حفظ شوونات اسلامی منطبق بر قوانین کشور و آیین نامه اماکن عمومی (مسوولیت عدم رعایت این موارد برای گروهها بر عهده راهنما یا سرپرست آنها می باشد)

و-2- صرف صبحانه، ناهار، شام در سفره خانه مجتمع صورت میگیرد که جهت صرف هر وعده نیاز به رسید (فیش) فردی یا گروهی مرتبط با آن وعده غذایی میباشد.

و-3- نحوه قیمتگذاری و تخفیف اقامتگاهها بر اساس تعداد نفرات و امکانات و موقعیت در جدول پیوست پ-2 و نقشه جانمایی اتاقها در مجتمع در پیوست پ-3 آمده است.

و-4- ورود هر گونه حیوان خانگی و اهلی به اقامتگاههای مجتمع ممنوع میباشد.

و-5- برای پیش ذخیره خدمات اقامت از 3 ماه قبل میتوان اقدام نمود.

و-6- مبلغ پیش پرداخت (حداقل 50 درصد مبلغ کل) باید تا 15 روز جهت روزهای عادی (شنبه تا سه شنبه که تعطیل رسمی یا مابین دوتعطیلی نباشد) و تا 20 روز قبل جهت سایر روزها پرداخت گردد.

ز- خدمات تفریحی و پذیرایی مجتمع

ز-1- گشت با خودرو بیرون مجتمع (گشت ویژه یا سافاری)

ز-2- گشت با خودرو داخل مجتمع (گشت کوتاه یا سافاری هیجان)

ز-3- شترسواری و موتورسواری

ز-5- قیمت خدمات تفریحی و پذیرایی مجتمع در جدول پیوست پ-4 آمده است.

ح- امتیازدهی و تخفیفها

نحوه امتیازدهی و تخفیفها (پیوست پ-2) به شرح ذیل میباشد:

ح-1- به ازای هر امتیاز یک درصد تخفیف در صورتحساب نهایی منظور میگردد.

ح-2- امتیاز ثبت نام: 5 امتیاز به ازای ثبت نام در تارنمای مجتمع برای اولین بار درنظرگرفته می شود.

ح-3- امتیاز معرفی: 3 امتیاز به معرف به ازای معرفی هر فرد در زمان ثبت نام یا پذیرش درنظرگرفته می شود.

ح-4- امتیاز همکاران: 5 امتیاز به ازای تایید هر یک از کارکنان مجتمع

ح-5- امتیاز گروهی: 10 امتیاز برای ثبت نام یا پذیرشهای گروهی

ح-6- امتیاز مدیریتی: 10 امتیاز به ازای تایید هر یک از مدیران مجتمع (اعم از مالک یا کارگزار)

ح-7- امتیاز مراسمی: 5 امتیاز به ازای پذیرش در روزهایی که شامل اعیاد ملی و مذهبی، تولد، ازدواج است.

ح-8- امتیازها و تخفیفها قابل اضافه شدن به یکدیگر می باشند.

پ- پیوستها

پ-1- موقعیت مختصات جهانی و راههای تماس و ارتباط با مجتمع

پ-2- جدول قیمتگذاری و تخفیف خدمات اقامت

پ-3- نقشه جانمایی اتاقها در مجتمع

پ-4- جدول قیمتگذاری خدمات تفریحی و پذیرایی مجتمع

پ-5- برگه استفاده از خدمات پذیرش در مجتمع

پ-6- شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی

شیوه نامه اجرایی ذخیره و ابطال اتاق در واحدهای اقامتی (دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، معاونت گردشگری، سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری)

https://www.isna.ir/news/95040109715/قوانین-رزرو-اتاق-در-هتل-های-ایران-اصلاح-شد