خبر

اقامت خانواده گردشگر در مجتمع

مجتمع ستاره شبهای کویر در روز یکشنبه مورخ 20 مرداد 1398 و شب عید قربان میزبان خانواده گردشگر (آقای لطیفی) در شب سالگرد سفرشان بود.

: 81 - : 1398/05/22 - : 762