علمی

کویر چاه کنجه

کویر چاه کنجه در فاصله 25 کیلومتری شمال شرقی شهرستان آران و بیدگل در استان اصفهان قرار دارد.

موقعیت جغرافیایی این کویر N341250 شمالی و E513540 است.

طول این کویر در حدود 4 کیلومتر و عرض آن در حدود 2 کیلومتر می باشد. پوشش گیاهی در حاشیه این کویر اغلب از گیاهان شور پسند دست کاشت مانند تاغ است که جامعه گیاهی درمنه و نسی نیز دیده می شود.

در قسمت شمالی این کویر باغی بسیار زیبا با درختان کوره گز و گز شاهی قرار دارد که به دلیل زیاد بود حشرات موذی همچون مگس و پشه مورد استقبال گردشگران قرار نمی گیرد. در قسمت شرقی چاه کنجه تپه های ماسه ای بند ریگ قرار دارند.

این کویر در چاله ای آبرفتی ما بین کویر مرنجاب و شهر آران واقع گردیده . در حاشیه کویر زمینهای پف کرده رسی به چشم می خورد . پس از خاکهای پف کرده نوار باریکی (حدودا 500 متر) از حوزه خیس دور کویر را فرا گرفته و پس از آن قشر نمکی نا منظمی به چشم می خورد .در این کویر پلتفرمهای نمکی دیده نمی شود. این کویر حوزه آبریز رودخانه مشخصی نیست و از چشمه ای که در قسمت جنوب شرقی آن واقع شده به نام چاه کنجه تغزیه می شود. وجود زمینهای پف کرده در این کویر تایید کننده بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در این کویر است.

: 25 - : 1397/10/02 - : 742